Tải Bài Hát

Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Dũng Thanh Lâm - Hữu Phước - Minh Phụng - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Thanh Hoa

Tác giả:Nguyên Thảo - Yên Lang - Thể loại: Cải lương