Tải bài hát Ngao Sò Ốc Hến

 • Trình bày: Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ - Thanh Điền
 • Tác giả: Năm Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 46478
 • Cải lương
 • 36788
 • Vọng cổ
 • 30386
 • Cải lương
 • 27094
 • Vọng cổ
 • 11123
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 10387
Mùa Sầu Riêng

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9621
Dấu Chân Kỷ Niệm

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9549
-->