Tải bài hát Ngao Sò Ốc Hến

 • Trình bày: Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ - Thanh Điền
 • Tác giả: Năm Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 40872
 • Cải lương
 • 32591
 • Vọng cổ
 • 25973
 • Cải lương
 • 23838
 • Vọng cổ
 • 10039
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9418
Dấu Chân Kỷ Niệm

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 8616
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 8348