Tải bài hát Một Chiều Gặp Gỡ

 • Trình bày: Thanh Nga - Thành Được
 • Tác giả: Nhật Hà - Yên Sơn
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Đời Cô Lựu

Thành Được

 • Cải lương
 • 23289
 • Cải lương
 • 16971
 • Cải lương
 • 13771
Sân Khấu Về Khuya

Thanh Nga - Thành Được

 • Cải lương
 • 13243
Bông Hồng Cài Áo

Thanh Nga - Thành Được

 • Cải lương
 • 12595
Mười Lăm Năm Ly Hận

Thành Được

 • Cải lương
 • 11775
Ngao Sò Ốc Hến

Thành Được

 • Cải lương
 • 11298
Bạch Viện Tôn Các

Thành Được

 • Cải lương
 • 11157