Tải Bài Hát

Hỏa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Mỹ Châu - Phượng Liên - Tám Vân - Tấn Tài - Thanh Sang

Tác giả:Yên Lang - Thể loại: Cải lương