DANH SÁCH BÀI HÁT (833 bài hát)

773 Cải lương Lưu Minh Châu - Ngọc Thủy Chung Lưu Minh Châu - Ngọc Thủy Chung - Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Phụng - Minh Vương - Mỹ Châu - Tấn Tài 911 Cải lương Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - Chí Tâm - Hồng Nga - Minh Vương - Thanh Kim Huệ - Thanh Thanh Hoa 707 Cải lương Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga - Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Thanh Sang - Út Trà Ôn 643 Cải lương Lệnh Của Bà Lệnh Của Bà - Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Phượng Liên - Tám Vân - Thanh Việt - Út Hiền - Văn Chung 925 Cải lương Lấy Chồng Xứ Lạ Lấy Chồng Xứ Lạ - Hồng Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên - Tám Vân 833 Cải lương Lá Sầu Riêng Lá Sầu Riêng - Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu - Thanh Sang - Thành Được - Út Hiền 1650 Cải lương Chuyện Tình Lan Và Điêp Chuyện Tình Lan Và Điêp - Chí Tâm - Thanh Kim Huệ - Tú Trinh 744 Cải lương Kiếp Nào Có Yêu Nhau Kiếp Nào Có Yêu Nhau - Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Thanh Sang 268 Cải lương Kiếm Sĩ Dơi Kiếm Sĩ Dơi - Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Phụng - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Tám Vân - Thanh Sang 518 Cải lương Khi Rừng Mới Sang Thu Khi Rừng Mới Sang Thu - Diệp Lang - Kim Ngọc - Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Thanh Sang 278 Cải lương Khi Người Điên Biết Yêu Khi Người Điên Biết Yêu - Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang - Tấn Tài - Thanh Việt - Văn Chung 284 Cải lương Hoa Sơn Thần Nữ Hoa Sơn Thần Nữ - Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Mỹ Châu - Phượng Liên - Tám Vân - Tấn Tài - Thanh Sang