Danh sách bài hát (14 bài hát)

Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

7806 Vọng cổ
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường

7052 Cải lương
Tây Du Ký

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường

4673 Cải lương
Giọt Lệ Tương Giang

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

3498 Vọng cổ
Con Chim Sáo

Hoài Vĩnh Phúc - Thoại Miêu

3203 Vọng cổ
Hái Hoa Rừng Cho Em

Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

2892 Vọng cổ
Xe Hoa Một Chiếc

Hoài Vĩnh Phúc - Thanh Tuyền

2405 Vọng cổ
Điệu Trầm Tháng 8

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

2132 Vọng cổ
Đồi Thông Hai Mộ

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

1517 Vọng cổ
Đèn Đêm Phố Nhỏ

Hoài Vĩnh Phúc - Kiều Nga

1297 Vọng cổ
Cuối Đường Đợi Mong

Hoài Vĩnh Phúc - Kiều Nga

128 Vọng cổ
Tình Mùa Ly Biệt

Cô Thanh Nhàn - Hoài Vĩnh Phúc

69 Vọng cổ
-->