Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

7910 Vọng cổ
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường

7121 Cải lương
Tây Du Ký

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường

4729 Cải lương
Giọt Lệ Tương Giang

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

3571 Vọng cổ
Con Chim Sáo

Hoài Vĩnh Phúc - Thoại Miêu

3268 Vọng cổ
Hái Hoa Rừng Cho Em

Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

2957 Vọng cổ
Xe Hoa Một Chiếc

Hoài Vĩnh Phúc - Thanh Tuyền

2478 Vọng cổ
Điệu Trầm Tháng 8

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

2198 Vọng cổ
Đồi Thông Hai Mộ

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

1538 Vọng cổ
Đèn Đêm Phố Nhỏ

Hoài Vĩnh Phúc - Kiều Nga

1324 Vọng cổ
  • 6176
Tuyệt Phẩm Xuân Trước 1975 - Bạch Tuyết - Bích Hạnh - Diệu Hiền - Hà Bửu Tân - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường - Hữu Phước - Kim Thủy - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Kim Huệ - Thanh Nga - Thanh Sơn - Thanh Tuấn - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn
Tuyệt Phẩm Xuân Trước 1975

Bạch Tuyết - Bích Hạnh - Diệu Hiền - Hà Bửu Tân - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường - Hữu Phước - Kim Thủy - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Kim Huệ - Thanh Nga - Thanh Sơn - Thanh Tuấn - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 2733
Gánh Lúa Đêm Trăng - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu
Gánh Lúa Đêm Trăng

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu

  • 2306
Ba Ông Thầy Bói - Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh

  • 2187
Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền
Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

  • 2138
Hái Lộc Đầu Năm - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu
Hái Lộc Đầu Năm

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

  • 2097
Loài Hoa Không Tên - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền
Loài Hoa Không Tên

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

  • 1604
Giọt Lệ Tương Giang - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu - Thanh Tuyền
Giọt Lệ Tương Giang

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu - Thanh Tuyền

-->