Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

7666 Vọng cổ
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường

6913 Cải lương
Tây Du Ký

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường

4558 Cải lương
Giọt Lệ Tương Giang

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

3369 Vọng cổ
Con Chim Sáo

Hoài Vĩnh Phúc - Thoại Miêu

3144 Vọng cổ
Hái Hoa Rừng Cho Em

Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

2804 Vọng cổ
Xe Hoa Một Chiếc

Hoài Vĩnh Phúc - Thanh Tuyền

2318 Vọng cổ
Điệu Trầm Tháng 8

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

1995 Vọng cổ
Đồi Thông Hai Mộ

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

1481 Vọng cổ
Đèn Đêm Phố Nhỏ

Hoài Vĩnh Phúc - Kiều Nga

1246 Vọng cổ
  • 5967
Tuyệt Phẩm Xuân Trước 1975 - Bạch Tuyết - Bích Hạnh - Diệu Hiền - Hà Bửu Tân - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường - Hữu Phước - Kim Thủy - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Kim Huệ - Thanh Nga - Thanh Sơn - Thanh Tuấn - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn
Tuyệt Phẩm Xuân Trước 1975

Bạch Tuyết - Bích Hạnh - Diệu Hiền - Hà Bửu Tân - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường - Hữu Phước - Kim Thủy - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Kim Huệ - Thanh Nga - Thanh Sơn - Thanh Tuấn - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 2635
Gánh Lúa Đêm Trăng - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu
Gánh Lúa Đêm Trăng

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu

  • 2218
Ba Ông Thầy Bói - Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh

  • 2113
Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền
Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

  • 1986
Loài Hoa Không Tên - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền
Loài Hoa Không Tên

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

  • 1869
Hái Lộc Đầu Năm - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu
Hái Lộc Đầu Năm

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

  • 1518
Giọt Lệ Tương Giang - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu - Thanh Tuyền
Giọt Lệ Tương Giang

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu - Thanh Tuyền

-->