Xuân Đất Khách

Xuân Đất Khách

Trình bày: Lệ Thủy

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Xuân Đất Khách

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Xuân Đất Khách

CẢM NHẬN CỦA BẠN