Thái Hậu Dương Vân Nga - Trích Đoạn

Thái Hậu Dương Vân Nga - Trích Đoạn

Tác giả:Huy Trường - Trúc Đường

Thể loại: Cải lương

Thông tin và lời bài hát: Thái Hậu Dương Vân Nga - Trích Đoạn

Thái Hậu Dương Vân Nga - Trích Đoạn

CẢM NHẬN CỦA BẠN