Chúc Anh Đài

Chúc Anh Đài

Trình bày: Lệ Thủy

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Chúc Anh Đài

Chúc Anh Đài

CẢM NHẬN CỦA BẠN