Chiều Thương Đô Thị

Chiều Thương Đô Thị

Trình bày: Lệ Thủy

Tác giả:Hoài Linh - Song Ngọc - Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Chiều Thương Đô Thị

Chiều Thương Đô Thị

CẢM NHẬN CỦA BẠN