Bạch Thu Hà

Bạch Thu Hà

Trình bày: Lệ Thủy

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Bạch Thu Hà

Bạch Thu Hà

CẢM NHẬN CỦA BẠN