Đang tải ...

Bạch Thu Hà

Bạch Thu Hà

Trình bày: Lệ Thủy

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại:Vọng cổ


THÔNG TIN VÀ LỜI BÀI HÁT

Bạch Thu Hà

CẢM NHẬN CỦA BẠN