Tải bài hát Tiếng Hạc Trong Trăng

 • Trình bày: Hoàng Giang - Tám Vân - Thanh Nga - Thanh Sang - Thành Được
 • Tác giả: Loan Thảo
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 36766
Đời Cô Lựu

Thành Được

 • Cải lương
 • 29118
 • Cải lương
 • 27081
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang

 • Cải lương
 • 19920
Dốc Sương Mù

Thanh Sang

 • Cải lương
 • 18786
 • Cải lương
 • 17560
Cuốn Theo Chiều Gió

Tám Vân - Thanh Sang

 • Cải lương
 • 17426
 • Cải lương
 • 16256
-->