Tải bài hát Tha La Xóm Đạo

 • Trình bày: Trang Mỹ Dung - Út Trà Ôn
 • Tác giả: Dzũng Chinh - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 19600
 • Cải lương
 • 17293
 • Cải lương
 • 17178
Gánh chè khuya

Út Trà Ôn

 • Vọng cổ
 • 15794
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

 • Vọng cổ
 • 13878
 • Cải lương
 • 13193
Ngao Sò Ốc Hến

Út Trà Ôn

 • Cải lương
 • 13138
 • Vọng cổ
 • 12441
-->