Tải bài hát Tần Quỳnh Khóc Bạn

 • Trình bày: Thanh Hải
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

San Hậu

Thanh Hải

 • Cải lương
 • 7256
 • Vọng cổ
 • 5248
 • Vọng cổ
 • 4262
Sư Vạn Hạnh

Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 4020
 • Vọng cổ
 • 3546
 • Cải lương
 • 2982
 • Vọng cổ
 • 2783
 • Vọng cổ
 • 1608