Tải bài hát Tần Quỳnh Khóc Bạn

 • Trình bày: Thanh Hải
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

San Hậu

Thanh Hải

 • Cải lương
 • 6976
 • Vọng cổ
 • 5009
 • Vọng cổ
 • 4041
Sư Vạn Hạnh

Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 3798
 • Vọng cổ
 • 3377
 • Cải lương
 • 2837
 • Vọng cổ
 • 2594
 • Vọng cổ
 • 1477