Tải bài hát Tạ Từ Trong Đêm 1

 • Trình bày: Thành Được - Út Bạch Lan
 • Tác giả: Trần Thiện Thanh - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Đời Cô Lựu

Thành Được

 • Cải lương
 • 26966
 • Cải lương
 • 16703
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan

 • Vọng cổ
 • 15288
Sân Khấu Về Khuya

Thành Được

 • Cải lương
 • 15260
Bông Hồng Cài Áo

Thành Được

 • Cải lương
 • 14155
Mười Lăm Năm Ly Hận

Thành Được - Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 12934
Ngao Sò Ốc Hến

Thành Được

 • Cải lương
 • 12757
Tấm Lòng Của Biển

Thành Được - Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 12579
-->