Tải bài hát Sầu Vương Ý Nhạc

 • Trình bày: Minh Cảnh
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 43495
 • Cải lương
 • 34734
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 22511
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 17525
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 12737
 • Cải lương
 • 12587
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 11282
Người Ngoài Phố

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 10566
-->