Tải bài hát Sầu Vương Ý Nhạc

 • Trình bày: Minh Cảnh
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 46958
 • Cải lương
 • 39468
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 24671
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 19003
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 13530
 • Cải lương
 • 13343
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 12132
Người Ngoài Phố

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 10973
-->