Tải Bài Hát

Quân Vương Và Thiếp

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được - Út Hiền - Út Trà Ôn

Tác giả:Thể Hà Văn - Viễn Châu - Thể loại: Cải lương