Tải bài hát Quan Âm Thị Kính

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Cảnh - Thanh Thanh Hoa
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 50360
 • Cải lương
 • 46294
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 38602
 • Vọng cổ
 • 30265
 • Cải lương
 • 29000
 • Cải lương
 • 26770
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 24169
Bên cầu dệt lụa

Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 19877
-->