Tải bài hát Phút Chia Ly

 • Trình bày: Diệu Hiền - Tấn Bửu
 • Tác giả: Văn Giai
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Ly Rượu Mừng

Diệu Hiền

 • Vọng cổ
 • 9544
Xe Cát Biển Đông

Diệu Hiền

 • Cải lương
 • 6664
Ly Rượu Mừng

Diệu Hiền

 • Vọng cổ
 • 6040
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền

 • Cải lương
 • 4997
Ni Cô Và Kiếm Sĩ

Diệu Hiền

 • Vọng cổ
 • 3922
 • Cải lương
 • 3197
Đã Lỡ Rồi

Diệu Hiền

 • Vọng cổ
 • 3127
 • Cải lương
 • 1435
-->