Tải bài hát Phút Chia Ly

 • Trình bày: Diệu Hiền - Tấn Bửu
 • Tác giả: Văn Giai
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Ly Rượu Mừng

Diệu Hiền

 • Vọng cổ
 • 9913
Xe Cát Biển Đông

Diệu Hiền

 • Cải lương
 • 6867
Ly Rượu Mừng

Diệu Hiền

 • Vọng cổ
 • 6194
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền

 • Cải lương
 • 5182
Ni Cô Và Kiếm Sĩ

Diệu Hiền

 • Vọng cổ
 • 4042
 • Cải lương
 • 3266
Đã Lỡ Rồi

Diệu Hiền

 • Vọng cổ
 • 3235
 • Cải lương
 • 1540
-->