Tải bài hát Người Ngoài Phố

 • Trình bày: Hương Lan - Minh Cảnh
 • Tác giả: Loan Thảo
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 37888
 • Cải lương
 • 28051
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 20633
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 15471
 • Vọng cổ
 • 11535
 • Cải lương
 • 11243
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 11181
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 9779