Tải bài hát Mang Xuống Tuyền Đài

 • Trình bày: Út Trà Ôn
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 18364
 • Cải lương
 • 16040
 • Cải lương
 • 15523
Gánh chè khuya

Út Trà Ôn

 • Vọng cổ
 • 14562
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

 • Vọng cổ
 • 13074
 • Cải lương
 • 12337
Ngao Sò Ốc Hến

Út Trà Ôn

 • Cải lương
 • 12014
 • Vọng cổ
 • 11156