Tải bài hát Lời Người Lính Xa Xôi

 • Trình bày: Minh Cảnh - Mỹ Châu
 • Tác giả: Loan Thảo
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Cảnh - Mỹ Châu

 • Cải lương
 • 46119
 • Cải lương
 • 38142
 • Cải lương
 • 36381
 • Cải lương
 • 28901
 • Cải lương
 • 26640
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 24038
 • Cải lương
 • 21926
 • Cải lương
 • 19728
-->