Tải bài hát Hái Lộc Đầu Năm

 • Trình bày: Ngọc Giàu
 • Tác giả: Ngọc Sơn - Triết Giang - Đông Phương Tử
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 22241
 • Cải lương
 • 13800
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 13254
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 12608
 • Cải lương
 • 11782
 • Cải lương
 • 9823
 • Cải lương
 • 8399
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 8360