Tải bài hát Giọt Lệ Tương Giang

 • Trình bày: Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu
 • Tác giả: Việt Dũng
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 24874
 • Cải lương
 • 15357
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 15272
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 14168
 • Cải lương
 • 12947
 • Cải lương
 • 11155
 • Cải lương
 • 9477
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 9357
-->