Tải bài hát Đêm Lạnh Chùa Hoang

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương - Phượng Liên
 • Tác giả: Yên Lang
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên

 • Vọng cổ
 • 70403
Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 45344
Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Cảnh - Minh Vương

 • Cải lương
 • 40853
 • Cải lương
 • 32568
Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Minh Vương - Phượng Liên

 • Cải lương
 • 25997
 • Vọng cổ
 • 25955
 • Cải lương
 • 23826
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 21618