Tải bài hát Còn Nhớ Nhau Không

 • Trình bày: Chế Linh - Ngọc Giàu
 • Tác giả: Thu Hồ - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 24843
 • Cải lương
 • 15343
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 15260
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 14154
 • Cải lương
 • 12934
 • Cải lương
 • 11141
 • Cải lương
 • 9468
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 9347
-->