Tải bài hát Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

 • Trình bày: Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Quế Chi
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 50436
 • Cải lương
 • 46453
 • Cải lương
 • 38692
 • Cải lương
 • 36767
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 35187
Đường Gươm Nguyên Bá

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 27082
 • Vọng cổ
 • 19206
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy

 • Cải lương
 • 18786
-->