Tải bài hát Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

 • Trình bày: Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Quế Chi
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 43698
 • Cải lương
 • 38541
 • Cải lương
 • 31135
 • Cải lương
 • 29006
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 25554
Đường Gươm Nguyên Bá

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 23084
 • Vọng cổ
 • 17238
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy

 • Cải lương
 • 15818