Tải bài hát Cánh Buồm Chuyển Bến

 • Trình bày: Hà Thanh - Thanh Hải
 • Tác giả: Hoài Linh - Minh Kỳ - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 20555
San Hậu

Thanh Hải

 • Cải lương
 • 7758
 • Vọng cổ
 • 5603
 • Vọng cổ
 • 5062
 • Vọng cổ
 • 4581
Sư Vạn Hạnh

Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 4464
 • Vọng cổ
 • 3822
 • Cải lương
 • 3296
-->