Tải bài hát Cánh Buồm Chuyển Bến

 • Trình bày: Hà Thanh - Thanh Hải
 • Tác giả: Hoài Linh - Minh Kỳ - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 21713
San Hậu

Thanh Hải

 • Cải lương
 • 8167
 • Vọng cổ
 • 5910
 • Vọng cổ
 • 5335
 • Vọng cổ
 • 4832
Sư Vạn Hạnh

Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 4749
 • Vọng cổ
 • 4070
 • Cải lương
 • 3514
-->