Tải bài hát Bên cầu dệt lụa

 • Trình bày: Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa - Văn Chung
 • Tác giả: Thế Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 46012
 • Cải lương
 • 36277
 • Cải lương
 • 28830
Đường Gươm Nguyên Bá

Thanh Sang - Văn Chung

 • Cải lương
 • 26740
 • Cải lương
 • 26448
 • Cải lương
 • 21887
 • Cải lương
 • 19698
Dốc Sương Mù

Thanh Sang

 • Cải lương
 • 18362
-->