Tải bài hát Bên cầu dệt lụa

 • Trình bày: Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa - Văn Chung
 • Tác giả: Thế Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 43495
 • Cải lương
 • 34523
 • Cải lương
 • 27534
Đường Gươm Nguyên Bá

Thanh Sang - Văn Chung

 • Cải lương
 • 24874
 • Cải lương
 • 24761
 • Cải lương
 • 21111
 • Cải lương
 • 19128
Băng Tuyền Nữ Chúa

Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 17627
-->