Tải bài hát Bên cầu dệt lụa

 • Trình bày: Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa - Văn Chung
 • Tác giả: Thế Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 37955
 • Cải lương
 • 30606
 • Cải lương
 • 24320
 • Cải lương
 • 22982
Đường Gươm Nguyên Bá

Thanh Sang - Văn Chung

 • Cải lương
 • 22728
 • Cải lương
 • 19607
 • Cải lương
 • 17930
Băng Tuyền Nữ Chúa

Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 15998