Danh sách bài hát Mới nhất

1161 Bài hát
Đêm Tàn Bến Ngự

Ngọc Giàu

5899 Vọng cổ
Nắng Xóm Mưa Chiều

Hữu Phước - Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa

1665 Cải lương
Mỹ Nhân Và Loạn Tướng

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng

2093 Cải lương
Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm

Lệ Thủy - Minh Vương - Phương Bình

3474 Cải lương
Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn

Diệp Lang - Minh Cảnh - Mỹ Châu

7395 Cải lương
Mắt Em Là Bể Oan Cừu

Diệu Hiền - Hữu Phước - Minh Cảnh

2977 Cải lương
Mùa Thu Lá Bay

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hữu Phước

5832 Cải lương
4430 Cải lương
Mạnh Lệ Quân - Tái Sinh Duyên

Dũng Thanh Lâm - Hồng Nga - Lệ Thủy

3559 Cải lương
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

4431 Cải lương
Mái Tóc Ni Cô (Mái Tóc Kỹ Niệm)

Bạch Tuyết - Hữu Phước - Ngọc Giàu

1928 Cải lương
Hỏa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

3218 Cải lương