Danh sách bài hát Mới nhất

1274 Bài hát
Lệnh Của Bà

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Phượng Liên

2406 Cải lương
Lấy Chồng Xứ Lạ

Hồng Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

6680 Cải lương
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

4382 Cải lương
Chuyện Tình Lan Và Điêp

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ - Tú Trinh

4480 Cải lương
Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu

7396 Cải lương
Kiếm Sĩ Dơi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Phụng

5800 Cải lương
Khi Rừng Mới Sang Thu

Diệp Lang - Kim Ngọc - Lệ Thủy

6168 Cải lương
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2833 Cải lương
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

2028 Cải lương
Hoa Mộc Lan

Hồng Nga - Kim Ngọc - Lệ Thu

3880 Cải lương
Hẹn Một Mùa Xuân

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2348 Cải lương
Hai Nụ Cười Xuân

Ngọc Giàu - Phượng Liên - Tấn Tài

3057 Cải lương
Loading...
-->