Danh sách bài hát (8 bài hát)

San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

7267 Cải lương
Đoạn Tuyệt

Năm Sa Đéc - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

6456 Cải lương
Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

5069 Cải lương
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền - Ngọc Nuôi - Út Bạch Lan

4641 Cải lương
Tiếng Trống Mê Linh

Bảo Quốc - Hà Mỹ Xuân - Hùng Minh

3331 Cải lương
Tình Xuân Muôn Tuổi

Hoàng Giang - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

1773 Cải lương
Sông Dài

Hữu Phước - Ngọc Nuôi - Thanh Nga

1644 Cải lương
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

1158 Cải lương