Tải Bài Hát

Tình Người Yêu Cũ

Ngọc Giàu

Tác giả:Hồng Vân - Yên Sơn - Thể loại: Vọng cổ