Tải Bài Hát

Sương Khói Rừng Khuya

Ngọc Giàu - Út Trà Ôn

Tác giả:Viễn Châu - Thể loại: Vọng cổ