Tải bài hát Áo Em Chưa Mặt Một Lần

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Vương
 • Tác giả: Hoài Linh - Loan Thảo
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 50907
 • Cải lương
 • 46888
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Vương

 • Cải lương
 • 39323
 • Cải lương
 • 37178
 • Vọng cổ
 • 30727
 • Cải lương
 • 29284
 • Cải lương
 • 27328
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

 • Vọng cổ
 • 19333
-->