Danh sách bài hát Mới nhất

1286 Bài hát
Lệnh Của Bà

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Phượng Liên

2444 Cải lương
Lấy Chồng Xứ Lạ

Hồng Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

6747 Cải lương
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

4437 Cải lương
Chuyện Tình Lan Và Điêp

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ - Tú Trinh

4523 Cải lương
Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu

7536 Cải lương
Kiếm Sĩ Dơi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Phụng

5942 Cải lương
Khi Rừng Mới Sang Thu

Diệp Lang - Kim Ngọc - Lệ Thủy

6248 Cải lương
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2877 Cải lương
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

2060 Cải lương
Hoa Mộc Lan

Hồng Nga - Kim Ngọc - Lệ Thu

4069 Cải lương
Hẹn Một Mùa Xuân

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2398 Cải lương
Hai Nụ Cười Xuân

Ngọc Giàu - Phượng Liên - Tấn Tài

3096 Cải lương
Loading...
-->