Danh sách bài hát (10 bài hát)

Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Lệ Thu - Minh Vương

4980 Vọng cổ
Hoa Mười Giờ

Lệ Thu - Tài Bửu Bửu

4928 Vọng cổ
Tây Thi

Bích Hạnh - Chí Tâm - Diệp Lang

4897 Cải lương
Trăng Sáng Vườn Chè

Lệ Thu - Minh Cảnh

4717 Vọng cổ
Mười Sáu Trăng Tròn

Chí Tâm - Lệ Thu

4619 Vọng cổ
Hoa Nở Về Đêm

Chí Tâm - Lệ Thu

3745 Vọng cổ
Ngại Ngùng

Chí Tâm - Lệ Thu

3684 Vọng cổ
Nhạc Sầu Tương Tư

Lệ Thu - Tài Bửu Bửu

3332 Vọng cổ
Gió Trăng Ngàn

Chí Tâm - Lệ Thu

3303 Vọng cổ
Hoa Mộc Lan

Hồng Nga - Kim Ngọc - Lệ Thu

2696 Cải lương