Danh sách bài hát (10 bài hát)

Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Lệ Thu - Minh Vương

5204 Vọng cổ
Tây Thi

Bích Hạnh - Chí Tâm - Diệp Lang

5169 Cải lương
Hoa Mười Giờ

Lệ Thu - Tài Bửu Bửu

5128 Vọng cổ
Trăng Sáng Vườn Chè

Lệ Thu - Minh Cảnh

5001 Vọng cổ
Mười Sáu Trăng Tròn

Chí Tâm - Lệ Thu

4843 Vọng cổ
Hoa Nở Về Đêm

Chí Tâm - Lệ Thu

3956 Vọng cổ
Ngại Ngùng

Chí Tâm - Lệ Thu

3890 Vọng cổ
Nhạc Sầu Tương Tư

Lệ Thu - Tài Bửu Bửu

3601 Vọng cổ
Gió Trăng Ngàn

Chí Tâm - Lệ Thu

3466 Vọng cổ
Hoa Mộc Lan

Hồng Nga - Kim Ngọc - Lệ Thu

2912 Cải lương