Trông Chồng

Trông Chồng

Trình bày: Thanh Nga

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Trông Chồng

Trông Chồng - Thanh Nga

CẢM NHẬN CỦA BẠN