Sương Trắng Miền Quê

Sương Trắng Miền Quê

Tác giả:Dạ Thảo - Đinh Miên Vũ

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Sương Trắng Miền Quê

Sương Trắng Miền Quê Đinh Miên Vũ - Dạ Thảo Minh Vương - Mỹ Châu

CẢM NHẬN CỦA BẠN