Quả Tim Bất Diệt

Quả Tim Bất Diệt

Trình bày: Thanh Nga

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Quả Tim Bất Diệt

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Quả Tim Bất Diệt

CẢM NHẬN CỦA BẠN