Khi Rừng Sim Thay Lá

Khi Rừng Sim Thay Lá

Trình bày: Thanh Nga

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Khi Rừng Sim Thay Lá

Khi Rừng Sim Thay Lá - Thanh Nga

CẢM NHẬN CỦA BẠN