Hòa Tấu Cổ Nhạc- Năm Cơ - Bảy Bá - Văn Vĩ

Hòa Tấu Cổ Nhạc- Năm Cơ - Bảy Bá - Văn Vĩ

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Hòa Tấu Cổ Nhạc- Năm Cơ - Bảy Bá - Văn Vĩ

Hòa Tấu Cổ Nhạc- Năm Cơ - Bảy Bá - Văn Vĩ

CẢM NHẬN CỦA BẠN