Thông tin và lời bài hát: Đêm Lạnh Chùa Hoang

Thành Tương Dương thất thủ, con gái quan trấn thủ là Lý Hồng Miên mang nửa bức mật thư đồ về giao cho Văn nguyên soái. Nàng dừng chân nơi quán nhỏ và suýt để mật đồ lọt vào tay Mông Cổ, may nhờ có kiếm khách Cao Nguyên Bình phát giác kịp lúc. Vì quyết tâm tìm cho được kho tàng để đủ sức chống lại quân Mông, sự phụ của Bình cho thêm hai đồ đệ là Tần Lĩnh Sơn và Vương Bích Tuyền giúp sức. Cao Nguyên Bình đã từ lâu thầm yêu Bích Tuyền, nhưng lòng nàng đã gởi trọn cho Lĩnh sơn. Trên đường thi hành sứ mạng, Lĩnh Sơn kết bạn cùng Bang chủ Cái Bang và một kiếm khách trẻ lạ mặt. Người này chính là Hồ Bảo Xuyên, Quận chúa thống lãnh đoàn gián điệp Mông Cổ giả dạng để tìm đoạt bản đồ kho tàng, nhưng nàng đã thấy lòng rung động trước Lĩnh Sơn.\r\nDù đoạt được nửa bức mật đồ và tìm đến tận sào huyệt của Lĩnh Sơn, nhưng vì tình yêu nàng đã trao trả lại cho chàng. Việc này bị phác giác, Đại Hãn buộc Bảo Xuyên phải chiếm cho được kho tàng hoặc chết. Nàng tìm cách khuyến dụ và bắt giữ Cao Nguyên Bình (sư huynh của Lĩnh Sơn ).\r\nTần Lĩnh Sơn và Bích Tuyền theo bản đồ tìm đến một ngôi chùa hoang để mở cửa kho tàng nhưng Hồ Bảo Xuyên và đoàn gián điệp Mông Cổ đã mai phục nơi đây. Trước giây phút quyêt đấu, Bảo Xuyên mời Lĩnh Sơn chung rượu đoạn tình. Trận đấu đến hồi quyết liệt thì Cao Bình Nguyên đến kịp hạ Bảo Xuyên. Chừng tỏ ra thì Bảo Xuyên vì quá nặng tình nên đã lén giải thoát Nguyên Bình và cố tình chịu chết. Nàng chỉ yêu cầu được chết trong vòng tay của Lĩnh Sơn. Nhiệm vụ với Tổ quốc đã tròn, Lĩnh sơn bồng xác người yêu đi thật xa cho vơi niềm đau khổ. Sương đêm để lạnh cả chùa hoang…

CẢM NHẬN CỦA BẠN