Cải lương

Bụi Đời

Không xác định

 • 4875
Dương Quý Phi - An Lộc Sơn

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

 • 4867
Đắc Kỹ Học Đờn

Hề Sa - Kim Ngọc - Thanh Việt

 • 4792
Đời Cô Lẻ

Diệp Lang - Phương Quang - Thành Được

 • 4774
Tây Thi

Bích Hạnh - Chí Tâm - Diệp Lang

 • 4769
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

 • 4734
Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

 • 4710
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 2

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

 • 4590
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền - Ngọc Nuôi - Út Bạch Lan

 • 4350
Mỵ Châu - Trọng Thủy

Bảo Quốc - Lệ Thủy - Phương Quang

 • 4263
Quan Âm Thị Kính

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Thanh Thanh Hoa

 • 4226