Cải lương

Dương Quý Phi - An Lộc Sơn

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

5139
Bụi Đời

Không xác định

5113
Đời Cô Lẻ

Diệp Lang - Phương Quang - Thành Được

5081
Tây Thi

Bích Hạnh - Chí Tâm - Diệp Lang

5034
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

5025
Đắc Kỹ Học Đờn

Hề Sa - Kim Ngọc - Thanh Việt

5014
Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

  • 4948
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 2

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

  • 4753
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền - Ngọc Nuôi - Út Bạch Lan

  • 4543
Mỵ Châu - Trọng Thủy

Bảo Quốc - Lệ Thủy - Phương Quang

  • 4459
Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Thanh Sang

  • 4427