Cải lương

Lấy Chồng Xứ Lạ

Hồng Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

5823
Ngôi Nhà Ma

Bảo Quốc - Hữu Phước - Kim Quang

5751
Mồ Chồng Ngọn Cỏ Còn Xanh

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

5744
Mùa Thu Lá Bay

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hữu Phước

5733
5716
Đám Cưới Con Tư Ếch

Hồng Nga - Không xác định - Phi Thoàn

5680
Ngàn Năm Nhớ Mãi

Lương Tuấn - Minh Vương

  • 5670
Tình Ngỡ Đã Phôi Pha - Trích Đoạn

Cẩm Tiên - Minh Cảnh - Phượng Hằng

  • 5547
Người Phu Khiêng Kiệu Cưới

Diệu Nga - Hồng Nga - Lệ Thủy

  • 5463
Chức Nữ Ngưu Lang

Ba Vân - Minh Phụng - Mỹ Châu

  • 5461
Nửa Đời Hương Phấn - Trích Đoạn

Hữu Phước - Thành Được - Út Bạch Lan

  • 5432
Khi Rừng Mới Sang Thu

Diệp Lang - Kim Ngọc - Lệ Thủy

  • 5421