Cải lương

Bão Biển

Hoàng Giang - Lệ Thủy - Minh Phụng

 • 5505
Đám Cưới Con Tư Ếch

Hồng Nga - Không xác định - Phi Thoàn

 • 5468
Ngôi Nhà Ma

Bảo Quốc - Hữu Phước - Kim Quang

 • 5440
Lấy Chồng Xứ Lạ

Hồng Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

 • 5436
Mồ Chồng Ngọn Cỏ Còn Xanh

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

 • 5435
 • 5417
Ngàn Năm Nhớ Mãi

Lương Tuấn - Minh Vương

 • 5360
Tình Ngỡ Đã Phôi Pha - Trích Đoạn

Cẩm Tiên - Minh Cảnh - Phượng Hằng

 • 5318
Nửa Đời Hương Phấn - Trích Đoạn

Hữu Phước - Thành Được - Út Bạch Lan

 • 5220
Chức Nữ Ngưu Lang

Ba Vân - Minh Phụng - Mỹ Châu

 • 5212
Khi Rừng Mới Sang Thu

Diệp Lang - Kim Ngọc - Lệ Thủy

 • 5168
Người Phu Khiêng Kiệu Cưới

Diệu Nga - Hồng Nga - Lệ Thủy

 • 5030