Cải lương

Anh Hùng Xạ Điêu

Kim Ngọc - Mỹ Châu - Ngọc Giàu

 • 6758
Hôn Nhau Lần Cuối - Trích Đoạn

Cẩm Tiên - Châu Thanh - Minh Cảnh

 • 6736
Áo Cưới Trước Cổng Chùa

Ba Túy - Bạch Huệ - Hữu Phước

 • 6300
Xử Án Bàng Phi

Hữu Phước - Thanh Nga - Thành Được

 • 6095
Đoạn Tuyệt

Năm Sa Đéc - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

 • 6088
Quân Vương Và Thiếp

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

 • 6077
Bụi Mờ Ải Nhạn

Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài

 • 6009
Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu

 • 5865
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường

 • 5864
Xe Cát Biển Đông

Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền

 • 5687
Mùa Thu Lá Bay

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hữu Phước

 • 5542