Cải lương

San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

7118
Hôn Nhau Lần Cuối - Trích Đoạn

Cẩm Tiên - Châu Thanh - Minh Cảnh

6980
Áo Cưới Trước Cổng Chùa

Ba Túy - Bạch Huệ - Hữu Phước

6629
Quân Vương Và Thiếp

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

6395
Bụi Mờ Ải Nhạn

Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài

6374
Đoạn Tuyệt

Năm Sa Đéc - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

  • 6347
Xử Án Bàng Phi

Hữu Phước - Thanh Nga - Thành Được

  • 6333
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường

  • 6195
Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu

  • 6183
Xe Cát Biển Đông

Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền

  • 5968
Bão Biển

Hoàng Giang - Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 5890