Cải lương

Chuyện Tình An Lộc Sơn

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

11174
Nạn Con Rơi

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Ngọc Bích

10089
Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hùng Cường

9484
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thành Được

9365
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Hà Mỹ Xuân - Lệ Thủy - Minh Vương

8835
Tiếng Hạc Trong Trăng

Hoàng Giang - Tám Vân - Thanh Nga

8789
Chiếc Quạt Hương Trầm

Minh Phụng - Mỹ Châu - Thanh Nga

  • 8601
Trăng Lên Đỉnh Núi

Tấn Tài - Thanh Nga

  • 8440
Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn

Diệp Lang - Minh Cảnh - Mỹ Châu

  • 8153
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 1

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

  • 8073
Anh Hùng Xạ Điêu

Kim Ngọc - Mỹ Châu - Ngọc Giàu

  • 7944
San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

  • 7776
-->