Cải lương

Chuyện Tình An Lộc Sơn

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

 • 9845
Nạn Con Rơi

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Ngọc Bích

 • 9015
Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hùng Cường

 • 8414
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thành Được

 • 8373
Chiếc Quạt Hương Trầm

Minh Phụng - Mỹ Châu - Thanh Nga

 • 7678
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Hà Mỹ Xuân - Lệ Thủy - Minh Vương

 • 7538
Trăng Lên Đỉnh Núi

Tấn Tài - Thanh Nga

 • 7023
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 1

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

 • 7012
Đêm Tiễn Đưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu

 • 6886
Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn

Diệp Lang - Minh Cảnh - Mỹ Châu

 • 6883
San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

 • 6809
Tiếng Hạc Trong Trăng

Hoàng Giang - Tám Vân - Thanh Nga

 • 6793