Cải lương

Chuyện Tình An Lộc Sơn

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

10276
Nạn Con Rơi

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Ngọc Bích

9383
Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hùng Cường

8787
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thành Được

8700
Chiếc Quạt Hương Trầm

Minh Phụng - Mỹ Châu - Thanh Nga

7952
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Hà Mỹ Xuân - Lệ Thủy - Minh Vương

7946
Trăng Lên Đỉnh Núi

Tấn Tài - Thanh Nga

  • 7469
Tiếng Hạc Trong Trăng

Hoàng Giang - Tám Vân - Thanh Nga

  • 7415
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 1

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

  • 7346
Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn

Diệp Lang - Minh Cảnh - Mỹ Châu

  • 7231
Anh Hùng Xạ Điêu

Kim Ngọc - Mỹ Châu - Ngọc Giàu

  • 7173
Đêm Tiễn Đưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu

  • 7164