Vọng cổ

Hai Dòng Máu

Hữu Phước

719
Mục Tử Ca Chiều

Hương Lan - Hữu Phước

713
Lá Úa Chiều Thu

Hữu Phước

697
Một Chiều Gặp Gỡ

Thanh Nga - Thành Được

696
Gởi Mùa Xuân Về Biên Giới

Ngọc Giàu - Thành Được

686
Có Gì Đâu

Hề Sa

  • 673
Lời Chúc Đầu Xuân

Hùng Cường - Mỹ Châu

  • 671
Gửi Mùa Xuân Biên Giới

Ngọc Giàu - Thành Được

  • 668
Thơ Ngây

Ngọc Giàu

  • 658
  • 651
Người Quên Kẻ Nhớ

Kiều Mai Lý - Minh Phụng

  • 629