Vọng cổ

Ngăn Cách

Phương Dung - Thành Được

1050
Trăng Mờ Soi Mã Lạnh

Minh Cảnh - Thanh Hương

1038
Qua Xóm Nhỏ

Minh Cảnh

1028
Tiếng Tiêu Sầu

Phương Quang

1011
Hiện Diện Của Em

Hùng Cường

1007
Một Chiều Gặp Gỡ

Thanh Nga - Thành Được

967
  • 964
Lá Úa Chiều Thu

Hữu Phước

  • 960
  • 951
Gởi Mùa Xuân Về Biên Giới

Ngọc Giàu - Thành Được

  • 945
Lời Chúc Đầu Xuân

Hùng Cường - Mỹ Châu

  • 930
-->