Tải Bài Hát

Xe Cát Biển Đông

Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền - Hương Lan - Hữu Phước - La Thoại Tân - Phi Thoàn - Thành Được - Tùng Lâm

Tác giả:Hoa Phượng - Tường Lâm - Thể loại: Cải lương